Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

anetagrygoruk29
Reposted fromsowaaa sowaaa via100suns 100suns
anetagrygoruk29

May 08 2017

5495 5d2a 500

tropiqua-l:

baliviibes:

B A L I V I I B E S

Focus on the good 🌙🌴

Reposted fromLauderdak Lauderdak
anetagrygoruk29
8183 7388 500
Reposted fromrol rol vialodziakslodziak lodziakslodziak
anetagrygoruk29
Reposted fromFlau Flau vialodziakslodziak lodziakslodziak
anetagrygoruk29
anetagrygoruk29
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viatereseek tereseek

May 06 2017

anetagrygoruk29
Reposted fromworst-case worst-case viaSoulwood Soulwood
anetagrygoruk29
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaever ever
anetagrygoruk29
8661 1c51 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahappyorsad happyorsad
anetagrygoruk29
7150 eb08
Reposted fromEverybodydies Everybodydies viahappyorsad happyorsad
anetagrygoruk29
Najłatwiej zaprzyjaźnić się z mężczyznami, gdy od początku twierdzą, że kochają inne kobiety. Można wtedy z nimi - nazwijmy to - bezpiecznie porozmawiać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viahappyorsad happyorsad
2756 e11a 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier vialexxie lexxie
anetagrygoruk29
Alkohol usuwa stres, bieliznę i masę różnych zmartwień.
— internet
anetagrygoruk29
9084 0247
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii vialaluna laluna
0234 75cd 500

girlinthepark:

beautelicieuse | Edinburgh, United Kingdom. 

anetagrygoruk29

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viamaryjanejanis maryjanejanis
anetagrygoruk29
7487 b3d2
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl